logo
 
(050) 153-29-89
rus ukr
М
а
г
а
з
и
н
Ф
е
с
т
и
в
а
л
ь
Yoga
Мережа йога-центрів "Yoga If School" - йога для всіх!
Ми чекаємо вас за адресами: вул.Зв'язкова, 6 та вул.Стуса, 35а.  
Значення ОМ (АУМ)

 

 
 
Священний склад ОМ (він же АУМ, він же СОХАМ) означає неназване ім'я Бога, абсолют, дао, містить у собі сенс всіх священних писань, є первісною вібрацією світобудови.
 
Склад  Ом – першопочатковий звук, що творить Всесвіт. Символ нескінченності духу, Священного у світі й людині. Знаменує перемогу над  Хаосом.
Допомагає встановити зв'язок із своєю глибинною сутністю.
OM – священний, «вічний склад», використовується в індуїзмі і буддизмі під час релігійних церемоній, при читанні молитов, на початку текстів релігійного змісту.
OM є символом найбільшої святості, Брахмана – Абсолюту індійської філософії і Бога індуїстської релігії.
 
Символ OM має дві форми вираження – комбінація звуків і графічний знак.
Графічний символ OM складається з трьох букв (одна буква на санскриті), над якими зображений півмісяць з точкою нагорі.
На думку Шрі Віноба Бхаве, латинське слово «Omne» і санскритське слово «АУМ» утворені від одного кореня, що означає «все», і обидва слова виражають поняття всезнання, всепроникності і всемогутності.
 
Крім того, можна перекласти склад OM як «істинно», «нехай буде так».
 
Слово «АУМ» виникає від санскритського кореня «ава», який має до дев'ятнадцяти різних значень. Досліджуючи ці значення в сукупності, можна витлумачити «АУМ» як символ Сили, яка:
- Володіє універсальним знанням;
- Управляє всім Всесвітом;
- Одна захищає від нещасть життя;
- Здійснює бажання віруючих і карає невіруючих;
- Дає просвітлення.
 
Фактично OM складається з трьох незалежних літер (звуків), кожна з яких має власне значення.
Деякі тлумачення:
Буква А символізує «початок», «народження» (адіматва); У символізує «розвиток», «трансформацію», «рух» (уткарша); М - «розпад» (міти).
Їх поєднання уособлює енергію, що керує процесами творення, формування і розпаду Всесвіту, або самого Бога.
 
Слово АУМ асоціюється з індуїстською тріадою богів.
А співвідноситься з Брахмою, Богом Всесвіту; У - з Вішну, його Зберігачем; М - з Шивою, Руйнівником. Весь же символ вважається позначенням Брахмана, з якого Всесвіт еманіює (витікає), через якого виростає і дозріває, та з яким у підсумку зливається.
 
Буква А символізує стан неспання (джаграта - авастха), буква У - стан сну зі сновидіннями (свапна - авастха), а буква М позначає стан сну без сновидінь (сушупта - авастха).
Весь символ разом з півмісяцем і точкою позначає четвертий стан (Тур'я - авастха), який об'єднує в собі три інших і трансформує їх у стан самадхи.
 
Буква А символізує мову (вак), У - розум (манас), М - подих життя (прана), а весь символ позначає живий дух, який є лише частиною священного духу.
Три букви тлумачаться також як позначення трьох вимірів: довжини, ширини і висоти, а весь символ являє Божество, яке не знає меж розмірів і форм.
Букви А, У і М символізують відсутність бажань, страху і гніву, а весь символ означає прекрасну людину (Стхити - праджа), чиє життя затверджено Богом.
Три букви символізують три роди: чоловічий, жіночий і середній, а в єдності символ позначає все створене разом з Творцем.
 
Три букви позначають три гуни, або якості: саттва, раджас і тамас, а загалом символ втілює гунатіту (людину, що подолала обмеженість гун).
Три букви позначають три часові виміри: минуле, теперішнє і прийдешнє, а їх поєднання – Бога, що перевершує часові обмеження.
Вони означають також знання, здобуті від матері, батька і гуру, а символ загалом представляє Брахма Відью – пізнання Я, вічне викладання.
 
Букви А, У і М позначають три сходинки йоги - асану, пранаяму і Пратьяхара, а весь символ втілює самадхи - мету, до якої ведуть ці три сходинки.
Три букви являють собою мантру «Тат твам асі» («Ти є то»), або усвідомлення божественності всередині себе. Весь символ втілює це усвідомлення, що звільняє людський дух від обмеженості тіла, розуму, інтелекту і его.

Google